Chciałbyś przenieść swój innowacyjny pomysł z laboratorium na rynek, ale potrzebujesz pomocy? O możliwościach w tym zakresie opowiedzą we Wrocławiu eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Chciałbyś przenieść swój innowacyjny pomysł z laboratorium na rynek, ale potrzebujesz pomocy? O możliwościach w tym zakresie opowiedzą we Wrocławiu eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Okazja do skorzystania z fachowych porad nadarzy się już 8 listopada. Tego dnia we Wrocławskim Parku Technologicznym odbędą się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli NCBR.

Organizowane w całej Polsce spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) to szansa dla lokalnych innowatorów na uzyskanie praktycznych informacji dotyczących zwłaszcza trwającego naboru wniosków w konkursie Szybka Ścieżka. Jego budżet to aż 1,1 mld zł.

W zeszłym roku przedsiębiorcy z Dolnośląskiego otrzymali dofinansowanie z NCBR na realizację 239 nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych. Ta lista może być jeszcze dłuższa. W warsztatach wezmą udział przedsiębiorcy z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcy z regionu, którzy myślą o realizacji swoich inicjatyw ze wsparciem z Funduszy Europejskich.

Dolnośląskie stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje to jedno z narzędzi służących osiągnięciu celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Diagnoza wyłoniła obszary o największym potencjale rozwojowym, takie jak: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego. W procesie przedsiębiorczego odkrywania mogą zostać wskazane kolejne trendy w regionalnej gospodarce, nieokreślone dotąd jako inteligentne specjalizacje.[1] Szansą na ich rozwój są m.in. projekty realizowane właśnie w ramach Szybkiej Ścieżki.

Pójdźmy Szybką Ścieżką

W formule Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości ich projektu. Pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Uwaga: termin składania wniosków upływa 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi – technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłoszeń upływa 29 listopada). W październiku ogłoszony został kolejny konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Wnioski w nim można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Gra rekrutacyjna od dolnośląskich innowatorów

Jednym z beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma Game Time Project. Jej przedstawiciele stworzyli ReQiu, grę komputerową, która w oparciu o styl rozgrywki weryfikuje kluczowe cechy osobowości w kontekście efektywności w pracy, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności. W celu przygotowania podwalin dla projektu przeprowadzono gruntowną analizę ponad 100 artykułów naukowych i na ich podstawie stworzono listę najlepszych predyktorów efektywności w pracy. Wspomniane aspekty, w połączeniu z zaawansowanymi metodami analizy danych i uczenia maszynowego, pozwalają na stworzenie profilu psychologicznego kandydata do pracy. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR we Wrocławiu opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych, z pewnością dużo skorzystają podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 8 listopada we Wrocławiu. Będą mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami. Dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory odbyło się ponad 80 podobnych spotkań w całym kraju. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Nie wiesz, jak zacząć? Zrób STEP

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), realizowanego dzięki współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go sprawdzić pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych. Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

Oba instrumenty są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.

[1] http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaskie-inteligentne-specjalizacje/

Previous Jakie filmy wojenne warto obejrzeć?
Next Jak pływać z wadą wzroku?

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

5 Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy poligraficznej

Druk nadal odgrywa ważną rolę w działaniach brandingowych i marketingowych firmy. Jak każde zabezpieczenie marketingowe, które ma na sobie Twoją nazwę, chcesz mieć pewność, że jest ono pozytywnym odzwierciedleniem Twojej

Strefa Biznesu 0 Comments

Architektoniczne perełki: co można stworzyć z kontenerów?

Czy można coś zbudować z kontenerów? Okazuje się, że tak i że możliwości jest naprawdę wiele. Wystarczy spojrzeć na projekty autorstwa znanych agencji architektonicznych, by się o tym przekonać. Kontenery

Strefa Biznesu 0 Comments

Nowa Inspiracja Inwestycją Miesiąca we Wrocławiu!

Wrocław znajduje się w czołówce prężnie rozwijających się miast Polski. Powstaje w nim coraz więcej mieszkań i chociaż wybór nie jest łatwy to Klienci obido.pl wybrali Inwestycję Miesiąca czerwiec we

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź