Profesjonalne nadzory budowlane – dlaczego warto z nich skorzystać?

Profesjonalne nadzory budowlane – dlaczego warto z nich skorzystać?

Nadzór budowlany to cenna pomoc przy każdej inwestycji. Odpowiada on za szczegółową kontrolę i weryfikację prac, odciążając samego inwestora. Kiedy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Czym jest nadzór budowlany?

Większość z Was kojarzy zapewne inspekcję nadzoru budowlanego jako instytucję powiatową lub wojewódzką, kontrolującą przebieg prac inwestycyjnych i nierzadko nakładającą kary za niezgodność budowy z projektem. Tymczasem każdy może zatrudnić również własnego inspektora, który będzie w skrupulatny sposób czuwał nad kolejnymi etapami powstawania budynku. Specjaliści tacy, jak Rafał Zarzycki reprezentują interesy swoich klientów, zastępując ich i wspierając już od momentu wyboru projektu, poprzez kompletowanie dokumentacji oraz prace budowlane i wykończeniowe, aż po ostateczny odbiór budynku. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych przez niego usług jest wyróżnienie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kategorii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przyznane w 2015 roku.

Wsparcie nadzoru budowlanego uzyskasz już na etapie projektu.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, dzięki którym realizacja zarówno niewielkiego domu jednorodzinnego, jak i większego, skomplikowanego obiektu biurowego czy przemysłowego zostanie przeprowadzona terminowo i zgodnie z planem. Stają się oni „prawą ręką” inwestora, do minimum ograniczając konieczność jego zaangażowania w proces budowy, a zarazem nieustannie czuwając nad optymalnym przebiegiem kolejnych prac.

Co obejmuje nadzór budowlany?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – zwany także inspektorem inwestorskim – oferuje szerokie spektrum usług, umożliwiających sprawną i zgodną ze sztuką realizację prac na terenie budowy. Profesjonalne nadzory budowlane obejmują:

  • ustalanie kosztorysów oraz negocjowanie umów z wykonawcami w imieniu inwestora,

  • kontrolę doboru materiałów i przebiegu robót zgodnie z obowiązującymi normami,

  • rozliczanie zrealizowanych prac i zadań inwestycyjnych,

  • kontrolę nad wykonawcami oraz kierownikiem budowy,

  • uczestnictwo w końcowych odbiorach obiektu.

Wszechstronny zakres pracy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pełnić pieczę nad całą inwestycją, na wszystkich etapach jej realizacji. W przypadku rozległych metrażowo, nowo powstających obiektów można zdecydować się również na zatrudnienie kilku nadzorców. Będą oni wtedy kontrolować przebieg budowy w ramach swojej specjalności, sprawdzając poprawność robót konstrukcyjno-budowlanych czy instalacyjnych – elektrycznych lub sanitarnych.

Jakie obowiązki realizuje inspektor nadzoru inwestorskiego?

Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie swojego zleceniodawcy w trakcie realizacji inwestycji. Specjalista ten przeprowadza wizytację wskazanej budowy tak często, jak wymaga tego jego współpracująca z nim osoba. Może odwiedzać teren robót co kilka lub co kilkanaście dni lub też po zakończeniu każdego etapu prac. W trakcie takich wizyt dokona on odbioru wykopu, zbrojenia, izolacji poziomych, ścian, stropów i konstrukcji dachów, a w późniejszych fazach – również instalacji oraz robót wykończeniowych. Szczególną uwagę poświęci pracom ulegającym zakryciu oraz znikającym, których prawidłowe wykonanie jest wyjątkowo istotne, a późniejsza ewentualna kontrola – mocno utrudniona. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnego braku zgodności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zaistnienia zagrożenia przy kontynuowaniu prac, może on także natychmiastowo wstrzymać prowadzone roboty budowlane.

Inspektor kontrolujący poprawność wykonania ścian.

Warto pamiętać, że inwestor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy to dwie rozdzielne funkcje, które nie mogą być pełnione przez jedną osobę. Zakres obowiązków nadzorcy, częstotliwość jego wizyt, obszar odpowiedzialności oraz honorarium za wypełniane zadania każdorazowo są ustalane w umowie dotyczącej współpracy pomiędzy zleceniodawcą a inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dlaczego warto zdecydować się na nadzór budowlany?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – cenna pomoc inwestora.

Inspektor nadzoru inwestorskiego służy radą i pomocą już od chwili rozpoczęcia formalnego etapu inwestycji, aż do ostatecznego zakończenia budowy. Taki specjalista ma prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz żądania poprawek, mających na celu realizację prac według określonych norm i wytycznych. Współpraca z profesjonalnym nadzorcą pozwala skutecznie zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony wykonawców lub dostawców, które mogłyby wpływać na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji oraz nadmierne koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości. Inspektora nadzoru inwestorskiego warto zatrudnić szczególnie w sytuacji, gdy kierownik budowy rekomendował własną ekipę budowlaną – może to bowiem znacząco ograniczyć obiektywność oceny przez kierownika realizowanych prac. Takie rozwiązanie jest godne polecenia również w chwili, gdy wznoszony obiekt jest oparty o nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz ma spełniać wysokie standardy energetyczne. Nikt bowiem nie dopilnuje zachowania najwyższej jakości prac i zastosowanych materiałów tak dobrze, jak profesjonalny i obiektywny nadzorca. Jego regularne wizyty na budowie umożliwiają wyeliminowanie pomyłek i błędów oraz ich sprawne naprawienie. Chociaż inwestor nie ma obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, decydując się na taki krok można być pewnym starannego przeprowadzenia kolejnych etapów budowy, zarówno pod kątem technologicznym, jak i prawnym.

Współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego to korzystne rozwiązanie, gwarantujące sprawny przebieg prac oraz ich zgodność ze sztuką budowlaną. Zatrudniając takiego specjalistę można znacząco ograniczyć swoje nerwy związane z nierzetelnymi wykonawcami, odnosząc także realne zyski. Wykonywane przez nadzorcę skrupulatne kontrole uchronią przed dodatkowymi, niepotrzebnymi kosztami oraz koniecznością poprawek po zakończeniu robót. Dzięki temu zaplanowana inwestycja powstanie w optymalnym tempie, a jej konstrukcja będzie niezwykle trwała, umożliwiając bezproblemowe korzystanie z obiektu przez wiele lat. Poszukując sprawdzonego i wykwalifikowanego inspektora, warto skorzystać z oferty firmy Zarzycki Konstrukcje, która – prócz doradztwa i projektowania – zajmuje się także nadzorami budowlanymi.

Zarzycki Konstrukcje Budowlane
ul. Powstańców Śląskich 134, lokal 3 i 4
53-315 Wrocław
tel/fax.: (0-71) 784 83 31
tel. kom: +48 (0) 600 332 345

Previous Dlaczego nie powinniśmy lekceważyć zakupoholizmu?
Next Kiedy warto zdecydować się na zdjęcia z drona?

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Ruszyła budowa Osiedla Scandi na Jagodnie

17 maja ruszyła oficjalnie budowa flagowej inwestycji Grupy Deweloperskiej Scandi Home – Osiedla Scandi na wrocławskim Jagodnie. 124 nowoczesne i inteligentne domy zlokalizowane będą na atrakcyjnie położonej działce przy ulicy

Strefa Biznesu 0 Comments

Czy powstanie linia tramwajowa na Jagodno?

Jeszcze jesienią 2019 roku wydawało się, że wszystko jest przesądzone – gotowa była koncepcja, była wola miejskiego ratusza, plany realizacji inwestycji stawały się coraz bardziej realne. Przełom roku przyniósł jednak

Strefa Biznesu 0 Comments

Leasing czy kredyt – formy finansowania zakupu pojazdów – co jest najkorzystniejsze dla Ciebie?

Zakup samochodu to nie tylko dylematy związane z wyborem marki, koloru czy modelu. Warto zastanowić się także nad najkorzystniejszą strategią finansowania, która nie tylko pozwoli nam kupić auto na najlepszych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź