Jak rozliczyć pit z zagranicznej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

Jak rozliczyć pit z zagranicznej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

W zależności od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej za granicą oraz  unormowań umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przedsiębiorca zobowiązany jest do właściwego rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

Jak rozliczyć pit w Polsce

W przypadku gdy działalność gospodarcza jest zarejestrowana i prowadzona za granicą, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania podatku w tym państwie, gdzie ta działalność jest prowadzona. Natomiast przedsiębiorca będący rezydentem polskim – z uwagi na nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce – co do zasady powinien rozliczyć się z tych dochodów w Polsce. Rozliczenia tego dokonuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowień międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania

Celem umów dwustronnych zawieranych między państwami jest zapobieganie płaceniu  podatków w każdym z tych państw niezależnie, czyli w podwójnej wysokości przez podatników uzyskujących przychody w obu tych krajach. W umowach tych  określone są metody unikania podwójnego naliczania podatku przy rozliczeniach pit. Rozliczając dochody uzyskane w różnych krajach stosuje się  jedną  z dwóch metod:

  • metodę  wyłączenia z progresją,
  • metodę proporcjonalnego odliczenia.

.Wszystkie 92 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie podpisała Polska z innymi państwami, są opublikowane w Dzienniku Ustaw. Udostępnione są też  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W przypadku gdy nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym podatnik uzyskał dochód, nie oznacza to, że podatnik będzie musiał zapłacić podatek dwa razy.. W takim przypadku stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

Jak rozliczyć pit  z uwzględnieniem metody wyłączenia z progresją

Jeśli przedsiębiorca polski prowadzi działalność gospodarczą nie tylko w Polsce, ale też w drugim państwie poprzez położony tam zakład, to w przypadku obowiązywania  z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą wyłączenia z progresją, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie tego państwa uzyskane przez przedsiębiorcę, który w Polsce wybrał opodatkowanie działalności 19% podatkiem liniowym, nie mają wpływu  na podatki płacone w Polsce. Nie są one wykazywane w zeznaniu podatkowym na druku PIT-36L ani na załączniku PIT/B, na którym przedsiębiorca wykazuje dochody uzyskane w Polsce. Nie łączą się z innymi dochodami i nie wpływają  ani na wysokość płaconej przez przedsiębiorcę stawki podatku z tytułu  działalności opodatkowanej liniowo, ani na stopę podatku stosowaną do innych dochodów uzyskiwanych w Polsce, opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową. Zatem do deklaracji PIT-36L przedsiębiorca nie wypełnia załącznika PIT/ZG, gdyż wykazuje wyłącznie dochody uzyskane w Polsce.

Jak rozliczyć pit z uwzględnieniem metody proporcjonalnego odliczenia

Gdy rezydent polski prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w Polsce i jednocześnie w innym państwie poprzez położony tam zakład, a z państwem tym obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą proporcjonalnego odliczenia, to  w takim przypadku dochody uzyskane za granicą nie są zwolnione od opodatkowania w Polsce. Dochody te przedsiębiorca musi wykazać łącznie z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Podatek obliczany jest od łącznej sumy dochodów. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu naliczonemu i zapłaconemu za granicą. Nie zawsze można odliczyć całą kwotę podatku zapłaconego za granicą, gdyż odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód zagraniczny. Przedsiębiorca składa zeznanie roczne na druku PIT-36L wraz z załącznikami PIT/B oraz PIT/ZG. Przedsiębiorca ma prawo skorzystania  z ulgi abolicyjnej, którą wykazuje w PIT/O.

Termin składania zeznania podatkowego PIT 36L w 2017 roku

Deklarację podatkową PIT-36L wraz załącznikami  (PIT/ZG, PIT/B, PIT/O) należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W roku 2017 termin ten przesuwa się na 2 maja, gdyż zgodnie z ustawowymi zapisami, w przypadku gdy 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, termin składania deklaracji PIT 36L kończy się w pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Wygodną formą jest wypełnianie oraz przesyłanie deklaracji pit elektronicznie. PIT przez internet można rozliczyć o dowolnej porze dnia i w każdy dzień tygodnia. W wypełnianiu pit online pomoże podatnikowi dobry program pit. Wypełnione formularze należy podpisać przed wysłaniem pit internetowo. Osoby fizyczne podpisują się danymi autoryzującymi (imieniem, nazwiskiem, podaniem daty urodzenia, adresu, kwoty przychodu z deklaracji składanej rok wcześniej). Po poprawnym wysłaniu deklaracji pit online urząd skarbowy przesyła do podatnika w formie elektronicznej Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które najlepiej od razu po pobraniu wydrukować i przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca roku złożenia zeznania.

Previous The World Games 2017: Janowski, Dudek i Zmarzlik w kadrze żużla
Next Okradł kobietę, której wcześniej pomógł wnieść do domu torby z zakupami

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

W okresie wakacji niestety notujemy wzrost liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Ich analiza pokazuje, że często w pracach polowych, rodzicom pomagają dzieci do 14 roku życia. Z badań Instytutu Medycyny

Wiadomości 0 Comments

Policjanci zlikwidowali domową plantację marihuany

Funkcjonariusze z wrocławskiego Psiego Pola, realizując czynności w mieszkaniu mężczyzny, który był osobą poszukiwaną, ujawnili plantację konopi. Obok zabezpieczyli wagę i słoiki marihuaną gotową do dystrybucji. W sprawie został zatrzymany

Wiadomości 0 Comments

Był poszukiwany w całym kraju za oszustwa

Nie dość, że był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawiania wolności za oszustwa, to jeszcze poruszał się przywłaszczonym rowerem z miejskiej wypożyczalni. Mężczyzna, który wpadł w ręce wrocławskich policjantów, trafił

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź