DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU…PRZEZ CAŁY MIESIĄC

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU…PRZEZ CAŁY MIESIĄC

Olsztyńscy policjanci wzorem lat ubiegłych włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Podczas spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami zwracali uwagę na pozytywne aspekty korzystania z Sieci i rolę internautów w tworzeniu wirtualnego świata. Szkolenia były również okazją do nagłośnienia tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online i dyskusji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Idea Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 7 lutego, już po raz 13. w Polsce i na świecie, obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Sieci. W Polsce DBI organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, które miało podkreślić rolę każdego użytkownika Sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przyłączyli się również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy przez cały miesiąc luty edukowali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Edukacją objęci zostali zarówno najmłodsi użytkownicy Sieci, jak również ich rodzice i nauczyciele.

 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Tegoroczne hasło – „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, miało za zadanie uświadomić, iż każdy użytkownik Sieci jest odpowiedzialny za budowanie wirtualnego świata, który będzie bezpieczny i przyjazny. Przedstawiciele olsztyńskiej Policji podczas spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą rozmawiali na temat zasad bezpieczeństwa, o których należy pamiętać logując się do Internetu, by uniknąć czyhających w nim zagrożeń. Wyjaśniali, iż każdy jest odpowiedzialny za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podpowiedzieli, jak powinien zareagować użytkownik, którego podczas korzystania z Sieci coś zaniepokoi, a także wytłumaczyli, jak zadbać o swoje dane osobowe i prywatność. Młodzież dowiedziała się, czym jest cyberprzemoc i jak prawo chroni osoby, które staną się jej ofiarami.

 

W lutym przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zrealizowali ogółem 27 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, w tym:

  1. 15 spotkań z uczniami szkół podstawowych
  2. 10 spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych
  3. 2 spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

 

Ponadto przedstawiciele Policji rozmawiali o bezpieczeństwie w Internecie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z Olsztyna, powiatu olsztyńskiego i ostródzkiego w ramach „Akademii Bezpieczeństwa” – projektu zainicjowanego przez Kino Helios Olsztyn. Każdorazowo po przeprowadzonych „lekcjach” o bezpieczeństwie wyświetlana była bajka lub film z aktualnego repertuaru.

 

Edukacja dorosłych użytkowników Internetu

Edukacją z zakresu bezpieczeństwa w Sieci objęci zostali również jej dorośli użytkownicy – rodzice i nauczyciele.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świątkach oraz w Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie odbyły się szkolenia dla rodziców, które przeprowadziła przedstawicielka Wydziału Prewencji. Przebiegały one pod hasłem „Cyberprzemoc – jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie? Jak strzec przed niebezpieczeństwem?”. Rodzicom młodszych dzieci wyjaśniono, jak może zostać wykorzystana naiwność dziecka, które nie zna zasad ochrony swoich danych osobowych i prywatności. Omówione zostały przykładowe przestępstwa internetowe, w tym zjawisko child grooming’u, czyli uwodzenia dzieci przez Internet. Przedstawicielka Policji przytoczyła przykłady podstawowych zasad bezpieczeństwa, które warto wprowadzić w życie w rodzinach, gdzie są małe dzieci, a także przypomniała o konieczności odpowiedniej ochrony komputera (instalacji legalnego oprogramowania i programu antywirusowego, filtru antyspamowego i programu kontroli rodzicielskiej). Apelowała, by rodzice ustalili z dziećmi zasady korzystania z Internetu, a przede wszystkim czas spędzany w Sieci, adresy stron, na które dziecko może się logować oraz sposoby reagowania na niepokojące sytuacje.

Z rodzicami gimnazjalistów rozmawiano natomiast o zagrożeniach związanych z dostępnymi w Internecie niebezpiecznymi treściami, zachowaniami, kontaktami, zagrożeniach związanych z naruszeniem prywatności i  z aktywnością komercyjną firm online. Szczególną uwagę poświęcono zjawisku cyberprzemocy, a także odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, którzy wykorzystują Internet do wyrządzania krzywdy innym osobom.

Podczas obu spotkań przybliżone zostały możliwe działania prawne związane z ochroną przed cyberzagrożeniami.

Policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą olsztyńskiej Komendy poprowadzili ponadto szkolenie dla rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie. Szkolenie zorganizowane zostało z inicjatywy dyrekcji Szkoły, w związku z funkcjonowaniem szkolnej telewizji i gazetki, za powstanie których odpowiedzialni są uczniowie. Policjanci podpowiedzieli nauczycielom, w jaki sposób sprawdzać przygotowywane materiały pod względem naruszenia praw autorskich i unikania zachowań, które nosiłyby znamiona plagiatu.

 

Pomimo, iż olsztyńscy policjanci wzmożone działania edukacyjno – profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania internetowym zagrożeniom zaplanowali na miesiąc luty, w kalendarzu przedsięwzięć profilaktycznych pojawiają się kolejne spotkania z przedmiotowej tematyki. W marcu odbędą się zajęcia edukacyjne w Bursie Nr 2 w Olsztynie, Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Olsztynie oraz w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie.

 

Więcej informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu znajdziesz w zakładce: POLICJA RADZI -> Bezpieczeństwo w sieci

Previous POLICYJNY PIROTECHNIK PRACOWAŁ NA MIEJSCU NIEBEZPIECZNEGO ZNALEZISKA
Next PODEJRZANA O OSZUSTWO KOMPUTEROWE USŁYSZAŁA ZARZUT W CHICAGO

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Program PIT 2016 – ułatwienie w rocznym rozliczeniu podatku.

Coraz popularniejszą formą rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych jest wypełnianie  i wysyłanie deklaracji PIT przez Internet. Ministerstwo Finansów  poprzez platformę Portal Podatkowy umożliwia podatnikom skorzystanie z szerokiego  zakresu

Wiadomości 0 Comments

PONAD 6500 PACZEK NIELEGALNYCH PAPIEROSÓW NIE TRAFI NA RYNEK

Nidziccy kryminalni przy udziale przewodnika z psem służbowym z Izby Celnej w Olsztynie udaremnili wprowadzenie na rynek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zaczęło się od kontroli drogowej, a skończyło przeszukaniem

Wiadomości 0 Comments

POLICJANCI ZAPRASZAJĄ NA FESTYN EDUKACYJNY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI “KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO … NAD WODĄ”

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wraz z przedstawicielami służb ratunkowych i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w sezonie letnim zapraszają mieszkańców i turystów do udziału w festynie organizowanym w ramach ogólnopolskiej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź